Synnytysvalmennus

Synnytysvalmennus

Synnytys on aina ainutkertainen tilanne, missä juuri tämä vauva syntyy. Hän syntyy vain ja ainoastaan tämän yhden kerran ja hänen kehonsa tekee valtavan muutoksen kohdun ulkopuoleiseen elämään. Synnytyksen kululla, käytetyillä toimenpiteillä ja lääkkeillä on jokaisella fyysistä ja henkistä vaikutusta synnytykseen ja siihen miten äiti sen kokee.

Synnytys on paljon muutakin kuin terve vauva. Samalla syntyy äiti ja toinen vanhempi. Käymällä synnytysvalmennus, lisäät omaa hyvinvointiasi synnytyksen aikana, kätilö pystyy sinua auttamaan paremmin ja saat paremman synnytyskokemuksen.

Synnytyskokemus on tärkeä kokonaisuuden kannalta. Tutkimusten mukaan hyvä synnytyskokemus ei ole yhteydessä synnytystapaan (esim. mikä kipulääkkeitä käytettiin) vaan se on vahvasti yhteydessä miten äitiä kohdeltin, miten äiti sai vaikuttaa synnytykseen ja miten häntä kuunneltiin ja tuettiin. Kätilöiltä kuulee vahvasti sen, etteivät he pysty tukemaan täysillä perheitä, jotka eivät ole valmistautuneet.

Hyvä synnytyskokemus edistää kiintymyssuhdetta, lisää imetyksen onnistumista ja vähentää synnytyksen jälkeistä masennusta. Miksi et kävisi synnytysvalmennusta, kun niin helpolla tavalla pystyt paramtamaan perheesi hyvinvointia?

Mitä kätilöt ovat mieltä synnytykseen valmistautumisesta? 

Keväällä 2017 kätilöille suunnatun kyselyn perusteella perusteella valtaosa kätilöistä kertoo, että valmistautumisella on merkitystä synnytyksen kulkuun. He kokevat myös, että synnyttäjien valmistautuminen synnytykseen ei ole riittävällä tasolla. Yli 80% toivoo vanhempien valmistautuvan nykyistä paremmin synnytykseen.

Synnytykseen valmistautuminen ei ole riittävällä tasolla.

Kun kätilöiltä kysyttiin mistä he toivoisivat vanhempien tietävän enemmän, vastauksissa näkyi synnytyksen kirjo alusta loppuun. Vahvimpina nousi esille mm. alkuvaiheen synnyttämisen helpottaminen kotona, tukihenkilön rooli, doula, lääkkeettömät kivunlievitykset sekä lääkkeet ja toimenpiteet. Erityisesti he toivovat vanhempien olevan tietoisempia vaihtoehdoista ja miten monin eri tavoin synnytys voi mennä. Tällöin vanhempien on helpompi sopeutua eri tilanteisiin synnytyksen aikana.

Hyvä vanhempi,

Näillä sivuilla on esiteltynä suomalaiset synnytysvalmennukset, joita on niin verkossa, ryhmävalmennuksena kuin henkilökohtaisesti.

Synnytysvalmennus on avain parempaan lapsivuodeaikaan ja tulevaan hyvään terveyteen. Tämä on sinun synnytys.

Kätilö kyllä tietää miten synnytytetään, mutta hän ei voi synnyttää sinun puolestasi.
– Johanna, Kätilön käsistä blogi

 

Käy synnytysvalmennus!

Hyvää synnytyskokemusta toivottaen,
Suomen synnytysvalmentajat

Lisätietoa: marjaana@doules.fi

Leave a Reply