Synnytysvalmennus

Synnytykseen valmistautuminen

Synnytys on aina ainutkertainen tilanne, missä juuri tämä vauva syntyy. Hän syntyy vain ja ainoastaan tämän yhden kerran ja hänen kehonsa tekee valtavan muutoksen kohdun ulkopuoleiseen elämään. Synnytyksen kululla, käytetyillä toimenpiteillä ja lääkkeillä on jokaisella fyysistä ja henkistä vaikutusta synnytykseen ja siihen miten äiti sen kokee.

Synnytys on paljon muutakin kuin terve vauva. Samalla syntyy äiti ja vanhempi. Synnytystapa vaikuttaa vauvan tulevaan terveyteen ja vanhempien synnytyskokemus vaikuttaa perheen tulevaan hyvinvointiin niin henkisesti kuin fyysisesti.

Penny Simkinin tutkimusten mukaan vuosikymmenien jälkeen synnytyskokemus oli edelleen vahvana äitien mielessä. He pystyivät edelleen kertomaan synnytyksen kulkua tarkasti ja seikkaperäisesti. Huomioitavaa oli, että hyvän synnytyskokemuksen taustalla ei ollut mikään tietty kivunlievitys tai toimenpide, vaan se, miten äiti oli tullut kuulluksi ja kohdelluksi. Sillä oli merkitystä oliko äiti saanut olla mukana päättämässä eri vaihtoehtojen välillä vai oliko hän vain pelkkä objeksi. Äidit muistivat miten heiltä oltiin kohdeltu ja hyvät sanat, joita heille oltiin juuri oikealla hetkellä sanottu.

Mikä on sinun toivomasi synnytys?

Mitä kätilöt ovat mieltä synnytykseen valmistautumisesta? 

Akuvuodesta 2017 kätilöille suunnatun kyselyn perusteella perusteella valtaosa kätilöistä kertoo, että valmistautumisella on merkitystä synnytyksen kulkuun. Harmillisesti he kokevat myös, että synnyttäjien valmistautuminen synnytykseen ei ole riittävällä tasolla. Yli 80% toivoo vanhempien valmistautuvan kysyistä paremmin synnytykseen.

Synnytykseen valmistautuminen ei ole riittävällä tasolla.

Kun kätilöiltä kysyttiin mistä he toivoisivat vanhempien tietävän enemmän, vastauksissa näkyi synnytyksen kirjo alusta loppuun. Vahvimpina nousi esille mm. alkuvaiheen synnyttämisen helpottaminen kotona, tukihenkilön rooli, doula, lääkkeettömät kivunlievitykset sekä lääkkeet ja toimenpiteet. Erityisesti he toivovat vanhempien olevan tietoisempia vaihtoehdoista ja miten monin eri tavoin synnytys voi mennä. Tällöin vanhempien on helpompi sopeutua eri tilanteisiin synnytyksen aikana.

Hyvä vanhempi,

Näillä sivuilla on esiteltynä erilaisia synnytysvalmennuksia, joita Suomessa on tarjolla. Toivottavasti löydät sinulle sopivan synnytysvalmennuksen.

Kätilö kyllä tietää miten synnytytetään, mutta hän ei voi synnyttää sinun puolestasi.
– Johanna, Kätilön käsistä blogi

 

Valmistaudu synnytykseen!

Hyvää synnytyskokemusta toivottaen,
Suomen synnytysvalmentajat

Lisätietoa: marjaana@doules.fi

Leave a Reply